Chiromantie je starodávný druh věštění. Před tisíci lety se čtení z ruky běžně využívalo například v Egyptě, Číně, Indii..

Toto umění bylo vždy ve starých kulturách velmi ceněné a vážené. Ze známých osobností se výkladem z ruky zabýval například Hippokrates, otec moderního lékařství, který používal čtení z ruky jako diagnostický nástroj a studiem ruky se zabýval třeba i Caesar a Jung.

Mozek a ruka jsou úzce spojeny. V dlaních se nacházejí zakončení nervů, která jsou propojená s mozkem a tak se všechno, co prožíváme promítá do našich linií na rukách. Dlaň je jako okno do osobnosti člověka.

Jde o jedinečnou cestu sebepoznání.

Ruce a to, co v nich lze číst člověka vždy fascinovalo. Stejně tak i mě od mých deseti let.